Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Educație

În ceea ce privește nivelul de educație din comuna Băiuț, rezultatele finale ale RPL 2011 relevă faptul că ultima formă de învățământ absolvită de majoritatea locuitorilor aparține învățământului secundar (75,34% din populația stabilă de peste 10 ani), urmată de învățământul primar (15,79%), învățământul superior (5,74%) și învățământul postliceal (1,73%). În același timp, 1,40% din locuitorii comunei sunt fără școală, dintre care 0,37% sunt analfabeți (8 persoane). La nivelul comunei se înregistrau astfel 123 persoane cu studii superioare finalizate, dintre care 115 până la nivel de licență și 37 de persoane cu studii postliceale sau de maiștri. De asemenea, dintre cei 1.613 locuitori care au terminat o formă de învățământ secundar, 430 au absolvit doar liceul, cei mai mulți (761 locuitori) au finalizat doar gimnaziul, iar 422 o școală profesională sau o școală de arte și meserii. Pe lângă aceștia, 338 de persoane au finalizat doar 4 clase (aici intrând și populația școlară cu vârste sub 14 ani – 313 persoane).

Așadar, aceste date reflectă un nivel destul de ridicat de educație al populației comunei, concentrat mai ales în zona învățământului secundar, având în vedere mai ales existența Școlii de Arte și Meserii și a școlii gimnaziale în comună.

Scoala de Arte si Meserii a fost însă defiinţată în anul 2012, înfiinţându-se Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ.
Şcoala a fost recent reabilitată şi dotată cu mobilier nou în cadrul proiectului „Modernizare şi Dotare Şcoală Gimnazială Regina Elisabeta” finanţat prin programul PNDL 2 implementat de către Guvernul României.
Date statistice la nivelul anului şcolar 2021 – 2022:
  • Număr de elevi înregistraţi: 99.
  • Număr de cadre didactice şi personal nedidactic: 26.
  • Număr de preşcolari înscrişi la Grădiniţa cu Program Prelungit: 35.
  • Site-ul Şcolii: sites.google.com/site/sreginaelisabetabaiut

Pe de altă parte, și ciclul superior este foarte bine reprezentat, chiar dacă în comună nu există o facultate, studenții trebuind să se deplaseze în orașele din apropiere pentru a urma cursurile unei astfel de unități de învățământ, ceea ce presupune costuri mai mari și ar putea cauza dificultăți pentru unele familii cu posibilități materiale reduse. De asemenea, se remarcă faptul că ponderea persoanelor fără școală în populație este foarte scăzută, sub pragul de 2,5%, iar rata analfabetismului, care se ridică la doar 0,37% din populație (8 persoane), este cu mult mai mică decât media județeană (0,99%) și cea națională (1,36%).

Galerie Foto Școala și Grădinița comunei Băiuț

Ultima actualizare: 12:45 | 17.07.2024