Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Deschidere procedură succesorală

Sesizarea deschiderii procedurii succesorale notariale are loc la primăria în a carei rază teritorială a avut defunctul ultimul domiciliu.

Documente necesare

cerere tip;
copie certificat deces;
copie certificat căsătorie și CI soț/sotie defunct (după caz);
copie certificate naștere, căsătorie (doar la fete) și CI copii defunct (după caz);
copie CI legatar universal (după caz);
copie testament (după caz);
copie acte proprietate bunuri ce se includ în masa succesorală;
pentru clădiri: valoarea de impozitare (se obține de la serviciul de taxe și impozite locale din localitatea unde este situată clădirea);

Ultima actualizare: 12:44 | 31.08.2023