Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice, a societăţilor comerciale de interes local şi gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE
Butuza Vilhelm Președinte
Chifor Angela Secretar
Demeter Petru-Pavel Membru

2. Comisia pentru dezvoltarea economico-socială a comunei:

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE
Pintea Cecilia Președinte
Pop Andrei-Cozmin Secretar
Hollo Iosif Membru
Ciupei Noiemi Membru
Tudovan Florin Membru

3. Comisia de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei:

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE
Pop Traian Președinte
Prohaska Rolland Secretar
Nicorovici Petre Membru

Ultima actualizare: 12:45 | 17.07.2024